Styrelse Släps-Kullens samfällighetsförening

Styrelseledamöter valda vid föreningens ordinarie årsmöte 2017:

 • Ordförande Håkan Börjesson tel. 031-931000, 073-3343410
  epost: hakanborjesson44()hotmail.com

 • Sekreterare Peter Larsson tel 031-930365, 070-3939393
  epost: peter.larsson()clmv.se 

 • Kassör Sten Rönnbom tel. 031-932353, 0703-526765
  epost: sksf()kullavik.nu, sten@ronnbom.net

 • Styrelsesuppleant Anders Karlsson tel. 031-930315

 • Styrelsesuppleant Jan Jange tel. 031-93 10 13

 • Revisor Fredrik Norell tel. 031-249072

 • Revisorssuppleant Lars Brodd tel. 031-932632