Kullavik.nu är hemsida för Släps-Kullens Samfällighetsförening (SKSF).
Föreningen förvaltar samfälld mark och gemensamhetsanläggningar för ca 135 delägande fastigheter i Kullavik, Kungsbacka kommun. Samfälligheten består av ett antal delsamfälligheter. Den mest intressanta av dessa är Kullsvik - se karta här - som är utarrenderad till Kullsviks Badförening. Badföreningen ansvarar för driften av hamnanläggningen och tillhörande båtplatser.

 

Bodar i Kullsvik

För närvarande finns ingen ledig bod men vi har en kölista. Kontakta samfälligheten per epost sksf@kullavik.nu eller ring 0703-52 67 65.

(Gäller bodarna på västra sidan av viken)

 

 

Årsmöte 2023

Årsmöte hålls den 12 april 2023 i Särögården.