Kullavik.nu är hemsida för Släps-Kullens Samfällighetsförening (SKSF).
Föreningen förvaltar samfälld mark och gemensamhetsanläggningar för ca 135 delägande fastigheter i Kullavik, Kungsbacka kommun. Här hittar du information om föreningens verksamhet. Samfälligheten består av ett antal delsamfälligheter. Den mest intressanta av dessa är Kullsvik - se karta här - som är utarrenderad till Kullsviks Badförening. Badföreningen ansvarar för driften av hamnanläggningen och tillhörande båtplatser.

 

Bodar i Kullsvik

För närvarande är alla bodar i Kullsvik uthyrda. Kontakta gärna samfälligheten per epost sksf@kullavik.nu om intresse finns att hyra en bod i framtiden.

 

 

Årsmöte 2018

Årsmöte hålls den 14 mars kl 1900 i Kyvikshus.