På gång

  • Årsmöte 2023 äger rum den 12 april.

  • OBS! Adressändring!
  • Ny postadress till föreningen är:
  • Släps-Kullens Samfällighetsförening, Kullaviks Trädgårdsväg 4A, 429 33 Kullavik.