På gång

  • Årsmöte 2023: Datum och tid för ordinarie årsmöte annonseras snart.

  • OBS! Adressändring!
  • Ny postadress till föreningen är:

  • Släps-Kullens Samfällighetsförening, Kullaviks Trädgårdsväg 4A, 429 33 Kullavik.