På gång

  • Ordinarie årsmöte 2020 hålls i Kullaviks hamnkontor den 17 mars kl. 1900.
  • OBS! Adressändring!
  • Ny postadress till föreningen är:
  • Släps-Kullens Samfällighetsförening, Kullaviks Trädgårdsväg 4A, 429 33 Kullavik.