Årsmöten

Kallelse till årsmötet publiceras på denna hemsida, i Norra Halland och anslås vid Hemköp i Kullaviks centrum.

Kallelse och dagordning

Ordinarie årsmöte 2019 hålls den 12 mars kl. 19.00 i Kyvikshus, Kyviksvägen 2 i Kullavik.

Aktuella protokoll

Årsmötesprotokollet anslås vid Signalen (Hemköp) i Kullavik och publiceras här.