Årsmöten

Kallelse till årsmötet publiceras på denna hemsida, i Norra Halland och anslås vid Hemköp i Kullaviks centrum.

Kallelse och dagordning

Ordinarie årsmöte 2024 hålls den 23 april kl. 19.00 hos Håkan Börjesson.

Aktuella protokoll

Årsmötesprotokollet anslås vid Signalen (Hemköp) i Kullavik och publiceras här.

  • Årsmötesprotokoll:
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024