Årsmöten

Kallelse till årsmötet publiceras på denna hemsida, i Norra Halland och anslås vid Hemköp i Kullaviks centrum.

Kallelse och dagordning

Ordinarie årsmöte 2022 hålls den 29 mars kl. 19.00 i Börjessons nya garage Gamla Kullaviksvägen 10.

Aktuella protokoll

Årsmötesprotokollet anslås vid Signalen (Hemköp) i Kullavik och publiceras här.

  • Årsmötesprotokoll 2020